2 Tm 3,14b-15

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
Trwać w powołaniu!
3 14 Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, 15 które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie.


Zobacz rozdział