Ab 8

WIDZENIE ABDIASZA
Całkowita zagłada Edomu
8 Czyż nie stanie się w owym dniu - wyrocznia Pana - że wygubię mądrych* z Edomu i zrozumienie z góry Ezawa?


Przypisy

8 - W starożytności słynni byli mędrcy Edomu (por. Hi 2,11; Jr 49,7; Ba 3,22).