Ab 12

WIDZENIE ABDIASZA
Wielka zbrodnia Edomitów
12 Nie ciesz się widokiem brata twego w dzień jego nieszczęścia! I nie wyśmiewaj się z synów Judy w dzień ich upadku! I nie pysznij się chełpliwymi słowami* w dzień ucisku!


Przypisy

12 - Dosł.: Nie powiększaj swych ust.