Ab 2

WIDZENIE ABDIASZA
Wyrok przeciwko Edomowi
2 «Spójrz! Małym uczyniłem cię wśród narodów. Wzgardzony jesteś ogromnie.