Ab 3-4

WIDZENIE ABDIASZA
Wyrok przeciwko Edomowi
3 A pycha serca twego zwiodła ciebie, który mieszkasz w jaskiniach skalnych, który na wysokości założyłeś swoją siedzibę*, który mówisz w swym sercu: "Któż mię strąci na ziemię?" 4 Choćbyś wzniósł się jak orzeł, i choćbyś nawet między gwiazdami założył swoje gniazdo - stamtąd Ja strącę ciebie - wyrocznia Pana.


Przypisy

3 - Terytorium Edomu rozciągało się wśród gór, a stolica Petra (hebr. Sela - skała) zbudowana była na wysokiej skale.