Ab 4

WIDZENIE ABDIASZA
Wyrok przeciwko Edomowi
4 Choćbyś wzniósł się jak orzeł, i choćbyś nawet między gwiazdami założył swoje gniazdo - stamtąd Ja strącę ciebie - wyrocznia Pana.