Am 4,10

PRZESTROGA DLA IZRAELA
Kary
4 10 Zesłałem na was zarazę jak na Egipt; wybiłem mieczem waszych młodzieńców, a konie wasze uprowadzono; w ogniu spłonęły wasze obozy, kiedy gniewałem się na was*, aleście do Mnie nie powrócili - wyrocznia Pana.


Przypisy

4,10 - (Am 4,10de) - Tłum. przypuszczalne; inni: "Zaduch waszych obozów wzniósł się wam do nosa".

Zobacz rozdział