Am 5,6

PRZESTROGA DLA IZRAELA
Nawrócenie jest konieczne
5 6 * Szukajcie Pana, a żyć będziecie! Gdyż inaczej jak ogień nawiedzi On dom Józefa i strawi go. Nikt nie będzie mógł zagasić ognia w Betel.


Przypisy

5,6 - (Am 5,6-10) - Niektórzy proponują przestawienie w. 7 w ten sposób: 6,8,9,7,10.

Zobacz rozdział