Ap 2,11

LISTY "DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW, KTÓRE SĄ W AZJI"
List do Kościoła w Smyrnie
2 11 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy śmierć druga* na pewno nie wyrządzi szkody.


Przypisy

2,11 - Symbol wiecznego potępienia (por. Ap 20,14; Ap 21,8).

Zobacz rozdział