Ap 2,18

LISTY "DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW, KTÓRE SĄ W AZJI"
List do Kościoła w Tiatyrze
2 18 Aniołowi Kościoła w Tiatyrze* napisz: To mówi Syn Boży: Ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi Jego podobne są do drogocennego metalu.


Przypisy

2,18 - "Tiatyra" - przemysłowy ośrodek w Lidii (por. Dz 16,14).

Zobacz rozdział