Ap 22,20

WIZJE PROROCZE: SIEDEM PIECZĘCI, SIEDEM TRĄB I SIEDEM CZASZ JAKO ZWIASTUNY WIELKIEGO DNIA GNIEWU BOŻEGO
EPILOG
Jeruzalem czasów mesjańskich*
22 20 Mówi Ten, który o tym świadczy: «Zaiste, przyjdę niebawem». Amen. Przyjdź, Panie Jezu!


Przypisy

21,9 - (Ap 21,9-22,15) - Opis ten wzorowany na Iz 54,11-17; Ez 40,2; Ez 48,30-35 ukazuje szczególny aspekt Kościoła jako Jeruzalem czasów mesjańskich, w odróżnieniu od poprzedniego dubletu Ap 21,1-4, ściśle niebiańskiego.

Powiązane utwory

Veni Domine Jesu Jacek Gałuszka - Ap 22,20

Marana Tha! Przyjdź, Jezu Panie! O. Kaspar Ballestrem OFM. Cap. - Ap 22,20

Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej; Exsultate Deo - 1-głosowy

Marana Tha! Przybądź, Panie Lucien Deiss - 1 Kor 16,22; Ap 22,16-17.20

Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej; Exsultate Deo - 1-głosowy

Zobacz rozdział