Ba 3,29

Mowa proroka
3 29 Któż wstąpił do nieba, aby ją wziąć, któż ją z obłoków sprowadził?


Zobacz rozdział