Ba 3,38

Mowa proroka
3 38 Potem ukazała się ona na ziemi i zaczęła przebywać wśród ludzi.


Zobacz rozdział