Dz 15,1n

TAK ZWANY SOBÓR JEROZOLIMSKI
Spory o zachowanie Prawa
15 1 Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni»*. 2 Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich uda się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do Apostołów i starszych.


Przypisy

15,1 - Są to tzw. "żydujący" (judaizantes). Żądali oni, aby pogan przed chrztem obrzezano i przyjęto do Synagogi. Paweł i Barnaba byli innego zdania. Por. Ga 1,7; Ga 2,1-10; Ga 5,2.

Zobacz rozdział