Ez 10,2.6

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Ponowny opis chwały Bożej
10 2 Potem On* rzekł tak do owego męża, odzianego w lnianą szatę: «Wejdź pomiędzy koła pod cherubami, a napełniwszy swe dłonie ognistym węglem z miejsca między cherubami, rozrzuć go po mieście!» I wszedł tam na moich oczach. 6 A gdy owemu mężowi, odzianemu w lnianą szatę, dał taki rozkaz: «Weź ognia spomiędzy kół, spomiędzy cherubów!», on tam poszedł i stanął obok koła.


Przypisy

10,2 - Tzn. Pan Bóg.

Zobacz rozdział