Ez 10,21

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Chwała Pańska opuszcza świątynię
10 21 Każdy miał po cztery oblicza i cztery skrzydła, a pod skrzydłami coś w rodzaju rąk ludzkich.


Zobacz rozdział