Ez 11,22n

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Chwała Pańska opuszcza Jerozolimę
11 22 Potem cheruby rozwinęły swe skrzydła i równocześnie z nimi [poruszyły się] koła, a chwała Boga Izraela spoczywała na nich u góry. 23 I odeszła chwała Pańska z granic miasta, i zatrzymała się na górze, która leży na wschód od miasta.


Zobacz rozdział