Ez 13,10

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Przeciw fałszywym prorokom
13 10 Oto wprowadzili mój lud w błąd, mówiąc: "Pokój", podczas gdy pokoju nie było*. A kiedy on budował mur, to tamci pokrywali go tynkiem*.


Przypisy

13,10 - "Pokoju nie było" - Jr 6,14; "pokrywali go tynkiem" - por. Ez 22,28 - symbol ten oznacza fałszywy optymizm złudnych proroctw.

Zobacz rozdział