Ez 21,26

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Król babiloński na skrzyżowaniu dróg
21 26 Albowiem król babiloński stanął na rozdrożu, na początku obydwu dróg, aby się pytać wyroczni; potrząsa strzałami, zapytuje posążki bóstw i przypatruje się wątrobie*.


Przypisy

21,26 - Różne starożytne formy wróżb. Por. Pwt 18,10.

Zobacz rozdział