Ez 21,32

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Król babiloński na skrzyżowaniu dróg
21 32 Ruinę, ruinę z ciebie uczynię taką, jakiej nigdy nie było, dopóki nie przyjdzie ten, do którego należy sąd i któremu go przekażę.


Zobacz rozdział