Ez 23,1-6

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Symboliczna historia Samarii i Jerozolimy*
23 1 Pan skierował do mnie te słowa: 2 «Synu człowieczy! Były dwie kobiety, córki tej samej matki. 3 Uprawiały nierząd w Egipcie - od młodości uprawiały nierząd. Tam już ściskano ich piersi i przygniatano dziewicze ich łona. 4 A imiona ich: Starszej - Ohola, siostry zaś jej - Oholiba. Stały się one moimi i zrodziły synów i córki. A [oznaczają] imiona ich: Ohola - Samarię, a Oholiba - Jerozolimę*. 5 Ohola, kiedy mi podlegała, uprawiała nierząd i zapałała miłością ku swoim kochankom - Asyryjczykom, sąsiadom, 6 wielu możnowładcom i namiestnikom, ubranym w fioletową purpurę, ku wszystkim powabnym młodzieńcom i jeźdźcom dosiadającym koni.


Przypisy

23,1 - Rozszerzenie obrazu z Ez 16,1nn.
23,4 - Imiona (Ohola - Jej namiot; Oholiba - Mój namiot jest w niej) zdają się przeciwstawiać kult schizmatycki Samarii kultowi autentycznemu z Jerozolimy.

Zobacz rozdział