Ez 23,31-34

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Symboliczna historia Samarii i Jerozolimy*
23 31 Naśladowałaś postępowanie swej siostry, wobec tego i jej kielich podam w twoje ręce. 32 Tak mówi Pan Bóg: Pić będziesz kielich twej siostry*, kielich głęboki i szeroki - wiele on zmieści. 33 Upojenia i bólu jest pełen ten kielich opuszczenia i grozy, kielich twej siostry Samarii. 34 Wypijesz go aż do dna i jeszcze w kawałki rozbijesz, i piersi swoje rozdrapiesz, bo Ja powiedziałem - wyrocznia Pana Boga.


Przypisy

23,1 - Rozszerzenie obrazu z Ez 16,1nn.
23,32 - Por. Iz 51,17n.

Zobacz rozdział