Ez 24,27

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Osobiste doświadczenia proroka
24 27 W ów dzień otworzą się usta twoje przed zbiegiem, aby mówić. Będziesz mówił i nie będziesz już niemy*: Będziesz dla nich znakiem i poznają, że Ja jestem Pan».


Przypisy

24,27 - Por. Ez 3,26; Ez 33,22.

Zobacz rozdział