Ez 27,21

MOWY PRZECIW NARODOM
Lament nad upadkiem Tyru
27 21 Arabia i wszyscy książęta Kedaru byli kupcami dla ciebie, handlowali z tobą owcami, baranami i kozłami.


Zobacz rozdział