Ez 32,7

MOWY PRZECIW NARODOM
Lament nad faraonem
32 7 Gdy gasnąć będziesz, zasłonię niebiosa i zaciemnię ich gwiazdy. Słońce zakryję chmurami, a księżyc nie da swego blasku.


Zobacz rozdział