Ez 34,15-16

PRZYWRÓCENIE KRÓLESTWA BOŻEGO
Pasterze izraelscy
34 15 Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko - wyrocznia Pana Boga. 16 Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał*. Będę pasł sprawiedliwie.


Przypisy

34,16 - Wg LXX; hebr.: "zniszczę".

Zobacz rozdział