Ez 4:12-15

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Zapowiedź oblężenia Jerozolimy*
4 12 Będziesz go spożywał jak podpłomyk jęczmienny; upieczesz go przed ich oczami na nawozie ludzkim». 13 I dodał Pan: «Tak będą spożywać Izraelici swój pokarm nieczysty między poganami, wśród których ich rozproszę». 14 Na to rzekłem: «Ach, Panie Boże, oto dusza moja nigdy się nie splamiła: od dzieciństwa aż do tej pory nie spożywałem ani padliny, ani tego, co zostało rozszarpane; żadne mięso nieczyste nie weszło do moich ust»*. 15 A On rzekł do mnie: «Patrz, zezwalam ci, byś upiekł sobie pokarm na nawozie wołowym zamiast na ludzkim».


Przypisy

4,1 - Ez 4,1-5,17 - Czynności symboliczne zapowiadają straszny los Jerozolimy.
4,14 - Por. Wj 22,30; Kpł 17,15; Pwt 14,3-21.

Zobacz rozdział