Ez 36,36

PRZYWRÓCENIE KRÓLESTWA BOŻEGO
Wielka zapowiedź oczyszczenia Izraela
36 36 A narody pogańskie, które wokoło was pozostaną, poznają, że Ja, Pan, to, co zburzone, znowu odbudowałem, a to, co opuszczone, znowu zasadziłem. Ja, Pan, to powiedziałem i to wykonam.


Zobacz rozdział