Ez 38,2

PRZYWRÓCENIE KRÓLESTWA BOŻEGO
Przeciwko Gogowi, królowi Magog
38 2 «Synu człowieczy, zwróć się ku Gogowi*, ku krajowi Magog, wielkiemu księciu kraju Meszek i Tubal, i prorokuj przeciwko niemu,


Przypisy

38,2 - "Gog" - zapewne chodzi tu o jakiegoś władcę kraju położonego na północy Azji Mniejszej. Tajemniczy ów król posłużył Ezechielowi za symbol władcy napadającego na królestwo mesjańskie pod koniec czasów, który jednak w zapasach tych poniesie zdecydowana porażkę. Gog w Ap 20,8 wraz z Magogiem jest symbolem wrogów Kościoła.

Zobacz rozdział