Ez 43,4

PIĘKNO I ŚWIETNOŚĆ NOWYCH CZASÓW*
Powrót chwały Pańskiej*
43 4 A chwała Pańska weszła do świątyni przez bramę, która skierowana była ku wschodowi.


Przypisy

40,1 - Rozdziały 40-47 maja charakter symboliczny. Prorok w sposób bardzo szczegółowy zapowiada, że na pewno nadejdzie dzień odrodzenia narodu, że znowu będą się dokonywały święte obrzędy w odbudowanej świątyni. Różnice zachodzące w szczegółach między świątynią Ezechiela a przyszłą Zorobabela dowodzą, że nie brano dosłownie tego tekstu prorockiego.
43,1 - Por. Ez 10,18n; Ez 11,22n.

Zobacz rozdział