Ez 5,10

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Zapowiedź oblężenia Jerozolimy*
5 10 Dlatego ojcowie będą jedli synów pośrodku ciebie, a synowie jeść będą swoich ojców*; wykonam nad tobą sądy: wszystkie resztki twoje rozsieję na wszystkie wiatry.


Przypisy

4,1 - Ez 4,1-5,17 - Czynności symboliczne zapowiadają straszny los Jerozolimy.
5,10 - Por. Pwt 28,53; 2 Krl 6,26-29; 2 Krl 25,18-21; Jr 19,9; Lm 2,20.

Zobacz rozdział