Ez 7,23

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Grzechy Izraela*
7 23 Zrób sobie kajdany*, ponieważ kraj ten pełen jest krwawych wyroków, a miasto pełne gwałtów.


Przypisy

7,15 - Dalszy ciąg Ez 6,11-14.
7,23 - Inni popr.: "oni posuną się do rzezi".

Zobacz rozdział