Ez 8,1

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Wizja grzechów Jerozolimy
8 1 Kiedy roku szóstego, piątego dnia szóstego miesiąca siedziałem w moim domu, a starsi Judy siedzieli przede mną, spoczęła tam na mnie ręka Pana Boga.


Zobacz rozdział