Ez 8,12

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Wizja grzechów Jerozolimy
8 12 I rzekł do mnie: «Czy widzisz, synu człowieczy, czemu się oddaje w ukryciu każdy ze starszyzny domu Izraela w tajemnej komnacie? Mówią oni bowiem: "Pan nas nie widzi. Pan opuścił ten kraj"».


Zobacz rozdział