Ez 9,9

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Ukaranie Jerozolimy i częściowe ocalenie
9 9 Rzekł do mnie: «Nieprawość pokolenia Izraela i Judy jest wielka, niezmierna; kraj jest pełen krwi, a miasto pełne przewrotności. Mówią bowiem: "Pan opuścił ten kraj, Pan nie widzi".


Zobacz rozdział