Ez 34,16

PRZYWRÓCENIE KRÓLESTWA BOŻEGO
Pasterze izraelscy
34 16 Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał*. Będę pasł sprawiedliwie.


Przypisy

34,16 - Wg LXX; hebr.: "zniszczę".

Zobacz rozdział