Ez 1,3

Tytuł
1 3 Pan skierował słowo do kapłana Ezechiela, syna Buziego, w ziemi Chaldejczyków nad rzeką Kebar; była tam nad nim ręka Pańska*.


Przypisy

1,3 - Tzn. otrzymał jako prorok objawienie od Boga (por. Ez 1,1).

Zobacz rozdział