Ez 16,56

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Symboliczna historia Izraela*
16 56 Czyż za dni twojej pychy nie było mowy w twoich ustach o twojej siostrze Sodomie,


Przypisy

16,1 - Do często powtarzanych w tradycji prorockiej obrazów należy naród wybrany jako oblubienica Boga, niewierna swemu Oblubieńcowi przez oddawanie czci obcym bóstwom. Oblubieniec jednak przebacza swojej oblubienicy tę niewierność, postanawiając zawrzeć z nią nowe przymierze, zrealizowane w NT.

Zobacz rozdział