Ez 20,38

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Historia niewierności Izraela*
20 38 Oddzielę was od opornych, tych, którzy się zbuntowali przeciwko Mnie. Wyprowadzę ich wprawdzie z ziemi, gdzie przebywają, ale do ziemi izraelskiej nie wejdą, abyście poznali, że Ja jestem Pan.


Przypisy

20,1 - Por. Ez 16.

Zobacz rozdział