Ez 21,14-15

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Miecz Pański
21 14 «Synu człowieczy, prorokuj i przemawiaj: Tak mówi Pan. Mów: Miecz, miecz!* Wyostrzono go i wyczyszczono. 15 Na krwawy bój wyostrzono, by lśnił jak błyskawica, wyczyszczono...*


Przypisy

21,14 - Babilończycy, którzy z dopuszczenia Jahwe karzą niewierny naród.
21,15 - Opuszczono dalszy ciąg jako skażony i niezrozumiały: "Albo będziemy się cieszyć. Berło mego syna gardzi każdym drzewem".

Zobacz rozdział