Ez 23,7

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Symboliczna historia Samarii i Jerozolimy*
23 7 Tym wszystkim spośród wybitnych Asyryjczyków oddawała swoje nierządne pieszczoty i kalała się bożkami tych, którzy w nich rozpalili nierządne uczucia.


Przypisy

23,1 - Rozszerzenie obrazu z Ez 16,1nn.

Zobacz rozdział