Ez 27,10n

MOWY PRZECIW NARODOM
Lament nad upadkiem Tyru
27 10 Mieszkańcy Persji*, Lud i Put służyli w twoim wojsku jako wojownicy. Tarcze i hełmy zawieszali u ciebie. Dodawali ci świetności. 11 Synowie Arwadu i twoje wojsko stali dokoła na twych wałach, a strażnicy* na twoich wieżach; wieszali swe tarcze na twoich murach, czyniąc piękność twą doskonałą.


Przypisy

27,10 - Inni popr.: "Kusz".
27,11 - Wg LXX. Inni niezrozumiały wyraz hebr. czytają: "Gammadejczycy", tzn. mieszkańcy miasta Kumidi w Syrii niedaleko Hermonu.

Zobacz rozdział