Ez 28,4

MOWY PRZECIW NARODOM
Przeciw władzy Tyru
28 4 Dzięki swej przezorności i sprytowi zdobyłeś sobie majątek, a nagromadziłeś złota i srebra w swoich skarbcach.


Zobacz rozdział