Ez 34,30

PRZYWRÓCENIE KRÓLESTWA BOŻEGO
Pasterze izraelscy
34 30 Wtedy poznają, że Ja, Pan, ich Bóg, jestem z nimi, oraz że oni, dom Izraela, są ludem moim - wyrocznia Pana Boga.


Zobacz rozdział