Ez 4,16

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Zapowiedź oblężenia Jerozolimy*
4 16 Następnie rzekł do mnie: «Synu człowieczy, oto złamię podporę* chleba w Jerozolimie, tak że pełni zgryzoty będą jedli chleb ściśle odważony i ze strachem będą pili wodę ściśle odmierzoną,


Przypisy

4,1 - Ez 4,1-5,17 - Czynności symboliczne zapowiadają straszny los Jerozolimy.
4,16 - Zob. Kpł 26,26.

Zobacz rozdział