Ez 5,14

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Zapowiedź oblężenia Jerozolimy*
5 14 Zrobię z ciebie pustynię i pośmiewisko narodów, które cię otaczają, na oczach wszystkich przechodniów.


Przypisy

4,1 - Ez 4,1-5,17 - Czynności symboliczne zapowiadają straszny los Jerozolimy.

Zobacz rozdział