Flm 25

Polecenia i pozdrowienia
25 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa [niech będzie] z duchem waszym! Amen.


Zobacz