Flm 3

Adres
3 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.


Zobacz