Ha 1,4

Dialog między Prorokiem a Panem
Pierwsza lamentacja
1 4 Tak więc straciła Tora* moc swoją, sprawiedliwego sądu już nie ma; bezbożny bowiem gnębi uczciwego, dlatego wyrok sądowy ulega wypaczeniu.


Przypisy

1,4 - Tzn. Prawo Mojżeszowe.

Zobacz rozdział