Ha 2,11

Wielokrotne "biada"
Drugie
2 11 Kamień ze ściany zawoła, a belka budowy mu zawtóruje*:


Przypisy

2,11 - Przekleństwo przylgnie do domu wzniesionego z krzywdą ludzką. Por. Łk 19,40.

Zobacz rozdział